Merhaba
Mesajlarınız      ( yeni )
Fotoğraf Ekle
Üyelik Bilgileri
Şifre Değiştir
Çıkış Yap
Hemşini Tanıyın
Çamlıhemşini Tanıyın
Hemşin Seceresi
Tulum Dinle
Fıkralar
Deyimler
Cemal İnceoğlu
Kazım Tarım
Fotoğraflar
Hemşin Köylerinden Gorunum
Çamlıhemşin Köylerinden Gorunum
Rizde'den Görünüm
HEMŞİN SECERESİ
PADİŞAH II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TUĞRAS

İş bu belge ceride-i Osmaninin bilgisi dahilinde olup HEMŞİN efradının seceresidir. Bu ruhsat dahili devlete efradınca inceleme sonucu tap edilmiştir. Aile levisi 4 hani 13' tür. Vekilimiz Osmanlı memuru Akıb Efendi imdi anlatılanlar sahiptir. Aliyyül husus teskirede belirtilmiştir. Osmanlı Devleti azası HEMŞİN efradının Cevbi Oğulları tarikinden olup dini islam olduğu ümmi şerie (şeriat) kurallarına dahil olduğu bu belgede ispata mütekaddimdir. İş bu süret dini islamiye dışında olmayıp, bugünden itibaren meşrudur. Rus Osman-i muharebesinde Kafkas civarından Türk oldukları tatbik edilen Asıma Efendi, Tarık efendi ve Cevdet Bey ikamete dahildir. İş bu süretten dolayı Devlet-i Osmaninin askerine sadık kalacakları, onlara ekmek verecekleri ve Devlet-i Osmani-Alinin mazbatası dışına çıkmayacakları muhafaza ve teyid edilmiştir. Herhangi bir taaruz ve mutecavüzlükten devlet yekünen sorumludur. Ondan dolayı Ermeni halkının herhangi bir saldırısında bilgimiz dahilinde olması sarihtir. Vakı-a haksız olan taraf muntekiller (sonradan gelenler) ise o da dahi Devlet-i Osmanli Alinin bilgisi dahilinde merbuttur. Hoca oğlu Tayyar, Entaoğlu Habib, Sediroğlu Dursun, Cevbioğlu İsmail bu belgeyi Devleti Osmaninin merkezinden talep etmiştir. Yöre tarafımızca tetkik edilmiştir. Muntekillerin seceresi muhabere edilmiştir.(incelenmiştir). Dini İslam, kitabı Kuran oldukları aridir. Cihedi imdi bizden Pazarın batısında Kanlı derenin güney satında, yamaca doğru olduklaça ecba alana (geniş alanı) kaplayan ağaçlığı sakid olan 13 haniye havidir(hani:köy). Bundan öte bilgiler bizzat taraflar içerisinde taayyüp edilecektir (incelenecektir). Fil hakika devletumuz Abdül Hamiti Sani bizzat Trabzon valisi Mavlüt Efendi iş bu taayyübü müzekere-i dahilinde almıştur. Ondan dolayı bu belge sarihtir ve taraflardan Din-i islama verilecektir. Vekili İstanbul dahiliye nezaretinden ... Beğdir. Taraftan mazbuttur.

NOT: Bu belgenin Türkçe aslı Hemşin Bodollu Köyünden İnceoğlu ailesinin muhafazasındadır.
Site kurucu sahibi Cemal İnceoğlu.
www.hemsinli.com daki hiç bir materyal izinsiz kullanılamaz.